Kort om Erhvervsklubben Kolding, Handel og Håndværk

Erhvervsklubben Kolding, Handel og Håndværk er en forening med solid erfaring i at arbejde som branche-organisation. Vore rødder går mere end 100 år tilbage. Vi medvirker til at skabe det dynamiske erhvervsliv og synliggøre Kolding-området. EK-Kolding har ca. 210 medlemsvirksomheder indenfor handel, håndværk, industri og liberale erhverv.

Erhvervsklubben Kolding, Handel og Håndværk er hovedsponsor for Dronning Dorothea Teatret som har kulturel betydning for Kolding og primært drives af frivillige som yder en kæmpe indsats.

Erhvervsklubben Kolding, Handel og Håndværk medvirker primært til unges handelsmæssige og tekniske uddannelse såvel nationalt som internationalt ved økonomisk støtte gennem legater. Foreningen har altid samlet byens erhvervsdrivende og ledere af både indenlandsk og udenlandsk ejede virksomheder til aktuelle møder, virksomhedsbesøg og etablerede udvalg. Vi skaber netværk for at støtte trivsel i og omkring Erhvervslivets aktive deltagere og dermed motivere til, at byen tiltrækker den mest kvalificerede arbejdskraft og giver bedst mulige vækstvilkår. Herudover arrangerer vi netværks arrangementer og støtter op om kulturelle og sociale arrangementer i Kolding Kommune.

Erhvervsklubben Kolding, Handel og Håndværk er og vil forblive uafhængig af alle offentlige myndigheder og institutioner. Vi indgår i et naturligt samarbejde med områdets øvrige erhvervsliv. Foreningen var med til at oprette Erhvervenes Hus og spillede en afgørende rolle i forbindelse med stiftelsen af Kolding Erhvervsråd og Kolding Handelsråd. EK-Kolding var med til at oprette Kolding Købmandsskole og besatte formands-posten i skolens bestyrelse i mange år.

Vi administrerer en række legater med beløb dels fra fonde, som velvillige Kolding borgere har oprettet gennem tiden og dels andele fra overskuddet i Varelotteriet, som Foreningen var medstifter af i 1887. Erhvervsklubben Kolding, Handel og Håndværk ejer og administrerer til gavn for foreningens medlemmer til stiftelser 28 lejemål.

Ægtefælle eller ledsager er velkommen til alle arrangementer.

Kort sagt er der gode netværksmæssige og økonomiske fordele ved at blive medlem af Erhvervsklubben Kolding, Handel og Håndværk.

Årskontingent.

Kontingentet andrager kun kr. 1.000,00

TILMELD DIG HER

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Erhvervsklubben Kolding Handel og Håndværk.

Formand:
Direktør Bent Bruun
BB Gruppen
6000 Kolding

Næstformand:
Direktør Jørn Pedersen
6000 Kolding

Sekretær:
Direktør Anette Gravgaard
KG Camping A / S
Mønten 6, 6000 Kolding

Kasserer:
Tømrermester Erik Damgaard Nielsen
DN Tømrer A / S
Albuen 46, 6000 Kolding

Medlem:
Direktør Allan Poulsen
Poulsen Stillads A / S
Jernet 1, 6000 Kolding

Medlem:
Keld Jørgensen
6000 Kolding

Medlem:
Installatør Ole Strøh
Olsen & Strøh A / S
Værkstedsvej 10, 6000 Kolding

Suppleant:
Jens Kristiansen
Jens Kristiansen VVS A/S
Værkstedsvej 13, 6000 Kolding

Suppleant:
Direktør Michael Bro Christensen
Menu
Domhusgade 6-8, 6000 Kolding