Legater

Erhvervsklubben Kolding, Handel og Håndværk administerer en række legater med beløb fra fonde, som velvillige Kolding-borgere har oprettet gennem tiden og dels andele fra overskuddet i Varelotteriet som foreningen var medstifter af i 1887. Der er 2 typer legater Købmandsskolens legat Samlingslegatet.

1. Købmandsskolens legat

Legatet kan søges af alle fuldtidselever på IBC, Kolding Købmandsskole. Legatet er til støtte og opmuntring, herunder studierejser og – ophold, for værdigt trængende elever.

Legatansøger skal selv udforme ansøgningen – husk at påføre det fulde navn, adresse, samt klasse/holdbetegnelse og uddannelse.

Legatansøgningen skal afleveres i receptionen Tvedvej, senest den 30. november.

Søges legatet som rejselegat skal dette tydeligt fremgå af ansøgningen.

Legatet uddeles i efteråret på IBC.

2. Samlingslegatet

Legatet søges af håndværkere der har opnået svendebrev ved afslutning af uddannelse der har tilknytning til Kolding, og som er igang med en teoretisk uddannelse. Kopi af svendebrev medsendes sammen med øvrige krav.

Ansøgning kan sendes til EKK@ek-kolding.dk med beskrivelse af uddannelse, læreplads og videregående uddannelse samt budget over hvad der søges til.